skusenaDOMinika

Som náročná a keď si nemôžeš dovoliť ma rozmaznávať peniazmi a darčekmi,budem ťa za to ponižovať, mučiť a trestať, nepíš mi. Ak si myslíš, že nie si taká zbytočná nula, ozvy sa a prosia o prijatie do vycviku pod mojím nekompromisným vedením, ale počítaj s tým že zaplatíš vstupný poplatok za moju priazeň a požadujte pravidelné dane za moje prijatie.

      .

        -